Vedlikeholdsavtale

Stavanger Blikk AS kan foreta årlig sjekk av tak, takrenner og tak-gjennomføringer for private
borettslag og bedrifter. Etter taksjekken utarbeider vi en tilstandsrapport og sender den til kunde.

SPØR OM PRIS FOR DITT HUS!

Faste service/vedlikeholdsavtaler gir flere fordeler:

  • Rabatt på timepris
  • Rabatt på deler/forbruksmateriell
  • Raskere reparasjon etter skade