Pipehatter

Vi leverer og monterer.

Hvert år utsettes pipen for betydelig nedbør. Konsekvensen kan være fuktige kjellere og at pipen utsettes for unødig slitasje. Fuktighet, varme og kulde er faktorer som øker forvitringen av skorsteiner. Beskytt derfor pipen ved å lede bort vannet bort fra pipeløpet.  Vi leverer og monterer pipehatter, pipetopper og feieutstyr

Vindvifte

Ø 200 til pipe

Vindvifte

Ø 110 til avtrekk bad etc

Pipehatt

  Aluminium

Pipehatt

Kopper

Pipetopp

Lager på mål

Pipehatt

  Elektrisk