Stormskade

Avrevne tak og vannskader er ikke uvanlige etter en storm. Å komme fort i gang med sikring og skadebegrensning er viktig for at skadene ikke skal bli større. Vi er raske med å hjelpe når uværet har herjet.