TAKSTIGER

Og sikkerhetsutstyr og plattformer tilpasset de fleste tak

Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren adkomst. Vi leverer / monterer takstiger, feieplattformer, snøstoppere. Vi kjenner kravene og har produktene du trenger.

Stigetrinn

Typegodkjent stigetrinn. Øvrige trinn kobles sammen og hektes om takstein og lekt.

Takbro

Takbro sikker gangbane på taket samtidig som det hindrer skade på takbelegget.

Feieplatå

 Feieplatå er en typegodkjent arbeidsplattform for montering ved skorstein

DITT ØNSKE ER VÅR UTFORDRING