PIPEBESLAG

Vi leverer/monterer pipebeslag til alle typer piper.

Vi leverer / monterer pipebeslag til alle typer piper. Helbeslag eller bunnbeslag. Flere typer pipestopper har vi også, som passer det pipebeslaget som du trenger. Pipetopper som løser problemer med røyknedslag eller dårlig trekk, det har vi. Sjekk pipen der den går gjennom taket på luftet. Se etter fukt i taket rundt pipegjennomføringen. Er det fukt merker der, så er noe galt.

Pipebeslag

Husk at de fleste mursteins piper begynner å trekke vann i fugene etter et par 10 år

Pipetopp

Pipetopper løser problemer med røyknedslag eller dårlig trekk

Pipevifter

Hindrer nedslag og øker trekken i pipa! Og leder regnvann bort fra røykrøret

DITT ØNSKE ER VÅR UTFORDRING